The Independent Schools Foundation Academy Academic Scholarships

Davis, Ramsay (Grade 6 Wood)

Wong, Vanessa Chun Sze (Grade 6 Fire)

Cheng, Brian Han Chen (Grade 7 Fire)

Liu, Sophie Alvynia (Grade 7 Earth)

Lam, Yat Chun (Grade 8 Earth)

Qiu, Yuk Ki (Grade 8 Wood)

Sim, Sui Ning (Grade 8 Water)

Ho, Jessica (Grade 9 Earth)

Kam, Yui Kan Karie (Grade 9 Wood)

Leung, Hoi Yan (Grade 9 Wood)

Ng, Ernest Yuheen (Grade 9 Water)

Zhang, Tian Nuo Tiffany (Grade 9 Wood)

Ng, Bo Huen Cynthia (Grade 10 Earth)

Mak, Mei Sui Adeline (Grade 10 Metal)

Chan, Song Lian Katherine (Grade 11 Earth)

The Independent Schools Foundation Academy Special Talent Scholarships

Cheng, Miriam Min-Chen (Grade 5 He)

Chan, Bo Kei Chloe (Grade 6 Water)

Lam, Aimee Hang Yu (Grade 6 Wood)

Lau, Cheuk Hang Marco (Grade 7 Fire)

Cheung, Yu Hin (Grade 8 Metal)

Gove, Samantha Lewis (Grade 8 Water)

Cheng, Hao Chen (Grade 9 Fire)

Lau, Kin Ting Astin (Grade 10 Wood)

Liu, Chit Ching (Grade 11 Earth)

International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP) Scholarships

Lu, Matthew Guan Xi (Grade 11 Fire)

Lu, Mark Guan Ming (Grade 11 Fire)

The Amy Li Chong Yuet-Ming Scholarship for University Students

Kam, Yui Kei Keith (Grade 12 Wood)

Tsang, Jonathan Charles (Grade 12 Metal)

Zhu, Muting (Grade 12 Water)

Quick Menu